Dobra igrača: Djeco – Coloformix

Ena izmed najljubišh aktivnosti trenutno pri nas doma je kravžljanje možgančkov z Djeco igro – Coloformix. V kompletu najdete 20 sličic z različnimi tematikami, žetočnke, ter leseno ploščo v katero umeščajo žetončke z rešitvami.

Sličice na kartončkih so sestavljene iz različnih geometrijskih oblik. Otrokova naloga je, da določen del sličice analizira in določi, katere barve in kakšne oblike je. Nato na igralni plošči poišče ustrezni kvadratek, ki je stičišče obeh rešitev in tja umesti leseni žeton.

Igrača je primerna za otroke od 3,5 leta pa vse do predšolskega obdobja oz. celo prvega razreda.

Same naloge lahko popestrite tudi tako, da otroku pripovedujete kaj vidite na sliki on pa umešča žetončke na igralno ploščo.

Na koncu kartonček še obrnete in preverite vse rešitve.

Igro lahko kupite tukaj: Djeco – ColoformixDobra igrača: Djeco - Coloformix

Igrača pri otroku aktivira različna področja in ga podpre na različnih področjih razvoja:

Na kratko:

  • razvija matematične spretnosti
  • širi besedišče
  • natančno opazovanje
  • vidne diskriminacija
  • vizualna pozornost
  • razvija višje miselne procese
  • uri trajanje pozornosti
  • pincetni prijem
Igro lahko kupite tukaj: Djeco – Coloformix

Na dolgo:

– Otrok spoznava osnovne geometrijske pojme ter s tem razvija matematične spretnosti.

Razvija in širi besedišče. Najprej otroku pomagamo tako, da mi poimenujemo like oziroma oblike, nato pa ga spodbujamo, da jih sam prepozna in poimenuje. Ob enem spoznava tudi barve in različne predmete, živali oziroma druge pojme.

– Uri natančno opazovanje in vidno diskriminacijo. Otrok mora natančno opazovati posamezen del sličice, ga vizualno ločiti ter prepoznati drobne značilnosti, da lahko ustrezno določi njegovo obliko.Dobra igrača: Djeco - Coloformix– Uri vizualno pozornost, kar pomeni, da zmore osredotočeno opazovati risbo oziroma določen del in ga prepoznavati in analizirati.

Razvija višje miselne procese analize. Analiza je eden bolj zahtevnih miselnih procesov, s čimer se otrok spoznava skozi to igro. Pri igri gre ta preprosto analizo določene oblike, vendar otroku daje pomembno osnovo za nadaljnje učenje.

Dobra igrača: Djeco - Coloformix– Uri trajanje pozornosti. Otroci najprej zmorejo vztrajati pri določeni aktivnosti in biti pozorni le kratek čas. Igrača omogoča, da otrok najprej prepozna in analizira le eno obliko. Postopoma lahko količino večamo do nekaj oblik, vsek oblik na sličici in naprej do več sličic hkrati. Trajanje in vztrajanje pozornosti je ena zelo pomembnih komponent za učenje.

– Manipulacija z žetoni otroka podpre v razvoju finomotoričnih spretnosti in v razvoju pincetnega prijema. Ob vstavljanju v ustrezno mesto na plošči, pa spodbuja natančnost in dobro vidno-motorično koordinacijo (koordinacijo oko-roka).

Igro lahko kupite tukaj: Djeco – Coloformix

Dobra igrača: Djeco - Coloformix

02.12.2022