Družabna igra Na vrtu (Janod)

Ena izmed mojih najljubših družabnih igre za otroke od 2 do 5 leta starosti je družabna igra Na vrtu, ki jo izdeluje Janod. Igra ni samo zabavna, z njo boste razvijali tudi številne spretnosti.

Navodila igre so dokaj enostavna, vendar ne preenostavna 🙂

Igro lahko kupite tukaj: Družabna igra Na vrtu (Janod)Družabna igra Na vrtu (Janod)Kako igramo?

Zelenjavo in krte razporedimo na veliko ploščo, vsak igralec pa dobi eno ploščico. V igri zelenjavo povezujemo z barvo, zato pazimo, da je zelenjavna pravilno razporejena. Igro lahko igrajo od 2 do 4-je igralci. Ponavadi prvo igro prične najmlajši igralec, naprej pa po želji. Pri nas potem nadaljnje igre pričenja zmagovalec. Igralec, ki je na vrsti vrže kocko.

Če se na kocki pokaže rdeča barva iz veliko plošče na svojo prenese paradižnik. Če se pokaže rumena barva na ploščo prenese bučo. Če se pokaže vijolična barva prenese repo. Če pa vrže oranžno prenese korenček.

Vendar pozor! Pri igri nam malce nagajajo krtki. Ko kocka pokaže krta ga vzamete iz velike plošče in date na eno izmed praznih mest v svoji ploščici. Ko imate krta že pri sebi in naslednjič ponovno vržete krta, gre krt nazaj v veliko njivo (ploščo). Zmaga tisti, ki prvi nabere vse štiri zelenjave.

Družabna igra Na vrtu (Janod)Kaj igra razvija?

Na kratko:

  • jezik
  • besedišče
  • socialne veščine
  • upoštevanje navodil
  • čakanje na vrsto
  • pomnenje
  • vidnomotorično koordinacijo
  • natančnost
  • pozornost
  • vztrajnost

Igro lahko kupite tukaj: Družabna igra Na vrtu (Janod)

Družabna igra Na vrtu (Janod)Na dolgo:

Ob igranju igre se pri otrocih razvija jezik. Najbolj v ospredju je besedišče – otroci spoznavajo različne vrste zelenjave (korenje, repa, paradižnik in buča), barve (rumena, rdeča, vijolična in oranžna). Pri tem se hkrati razvijajo tudi miselne povezave med barvami in vrstami zelenjave, saj morajo otroci povezati barvo, ki jo vržejo na kocki z ustrezno zelenjavo (Primer: rumena – buča). Med igro jim nagaja krt, katerega prav tako spoznajo skozi igro (poimenovanje, kako izgleda, kakšna je njegova vloga na vrtu).

Ker gre za družabno igro otroci ob tem razvijajo socialne veščine, ki so osrednji del vsake igre, katero igra več igralcev. Med igro morajo namreč upoštevati dogovorjena navodila (Primer: Dogovorimo se, da kocke ne smeš vreči več kot 1-krat na krog.). Predvsem mlajšim učencem običajno dela težave čakanje na vrsto, kar lahko ob tej igri postopoma razvijamo. Več igralcev kot igra, dlje časa morajo čakati, zato je igra tako nekoliko zahtevnejša.

Z igro pri otrocih spodbujamo pomnjenje – predvsem delovni in kratkotrajni spomin. Otrok si mora zapomniti pravila igre in vrstni red igralcev. Ko vrže kocko, si mora zapomniti, katero barvo je vrgel, da izbere ustrezno zelenjavo na igralni površini.

Ker gre za igro, ki je zasnovana tako, da igralci vtikajo zelenjave in krta v igralna polja, je pri tem potrebna dobra vidno-motorična koordinacija, predvsem koordinacija oko-roka. Otrok mora biti spreten in natančen, da ustrezno vstavi zelenjavo v polje.

Ob igri otroci urijo svojo pozornost – predvsem vzdrževanje pozornosti dlje časa na igri ter vztrajanje do konca igre. Otrok mora biti pozoren na to, kdaj je na vrsti, katero barvo je vrgel na kocki, katero zelenjavo mora vzeti in kam jo mora vstaviti. Hkrati mora biti pozoren tudi na navodila, ki jih mora upoštevati.

Igro lahko kupite tukaj: Družabna igra Na vrtu (Janod)

16.11.2021