Connetix – kreativne magnetne plošče

Ena izmed najboljših odkritij lanskega leta so igralne plošče Connetix. Je igrača odprtega tipa in omogoča nešteto možnosti igre. Z različnimi kompleti pa lahko igro ali same aktivnosti še dodatno nadgrajujemo. Dovolila si bom celo zelo drzno izjavo, da so Connetix plošče obvezna oprema vsakega doma, tako kot Lego kocke. Sama igrače je res kar velika investicija, ampak definitivno vredna vsakega centa.

Connetix – kreativne magnetne plošče lahko kupite tukaj: Connetix

Connetix – kreativne magnetne plošče

S kosi se lahko igramo prosto, lahko pa jih uporabimo za ogromno vodenih akitvnosti. Same aktivnosti bom prenesla tudi v varstvo in jih bomo skozi mesece prikazovali v objavah. V tej objavi pa želim samo zajeti splošne smernice same igrače. Jaz sem nad ploščami res iskreno navdušena in upam, da navdušim tudi vas!Connetix – kreativne magnetne ploščeO Connetixu čisto na kratko:

Pri igrači se držijo načela STEAM (kar po slovensko pomeni PARA).
 • S je za sience (znanost)
 • T je za technology (tehnologijo)
 • E je za ennhineering (inžinirstvo)
 • A je za arts (umetnost)
 • M je za mathematics ( matematiko)

Z igračo pa razvijate:

 • reševanje problemov
 • 2D in 3D oblike
 • predstava o količinah
 • številske predstave
 • geometrijo
 • težo
 • prostorsko predstavo
 • stabilnost
 • vzorce
 • barve
 • magnetno delovanje
 • vzrok in posledico
 • ravnotežje
 • grobo in fino motoriko
 • koordinacijo roka-oko
 • načrtovanje
 • sodelovanje
 • jezik
 • komunikacijo
 • vztrajnost
 • samozavest
Connetix – kreativne magnetne plošče lahko kupite tukaj: Connetix
Connetix – kreativne magnetne ploščeO Connetix ploščah malo na daljše 🙂

Otroci ob igri urijo domišljijo. Igrača je odprtega tipa in že sam način igranja je prepuščen otroku. Pri tem urijo in razvijajo svojo domišljijo, ko si zamišljajo različne konstrukcije, oblike, prostore, situacije itd. Ves čas med igro se odpirajo nove možnosti za igro in interpretacijo sestavljenega.

Pri igri otroci manipulirajo s posameznimi oblikami ploščic. Pri tem urijo tako grobomotoričen spretnosti, kot tudi finomotorične. Otroci se okoli sestavljenih konstrukcij gibljejo, premikajo delčke, jih sestavljajo, razstavljajo itd.

Connetix – kreativne magnetne ploščeKot že omenjeno, igrača spodbuja konstrukcijsko igro. Posamezni delci omogočajo gradnjo različnih konstrukcij, katere pa so podvržene otrokovi domišljiji. Razvijanje in nadgrajevanje otrokovih konstrukcij lahko spodbujamo z različnimi sličicami, kjer otroku predstavimo neko konstrukcijo, otrok pa jo poskuša sestaviti sam. S tem dobiva nove ideje, kaj lahko sestavi iz delčkov.

Igrača je dobra za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega področja. Že same oblike in različne barve lahko izkoristimo za učenje poimenovanja barv ter likov. V kolikor pa otrok to že pozna, pa urimo hiter priklic iz spomina tako, da otroka vedno znova spodbudimo, da poimenuje. Poleg omenjenega je dobrodošlo, da otroka ob igri spodbudimo, da opisuje, kaj počne, kaj sestavlja, verbalizira situacije, ki jih oblikuje. S tem se otrok uri v verbaliziranju svojih misli ter razvija spretnosti pripovedovanja in opisovanja.

Connetix – kreativne magnetne ploščeS tem, ko otroci spoznavajo osnovne geometrijske oblike, njihove lastnosti, otroci razvijajo predmatematične veščine (npr. štetje, razumevanje pojma količine) ter usvajajo osnovna matematična znanja (npr. trikotnik ima tri stranice in tri oglišča oz. kote).

Igrača pri otrocih spodbuja miselno načrtovanje. Otrok si zamisli, kaj bi si želel sestaviti in v glavi sestavi načrt, kako bo zastavljeno dosegel. Pri tem si lahko pomaga tudi z risanjem oz. skiciranjem (starejši otroci), če gre za bolj kompleksne konstrukcije. S tem se spodbuja ciljno delovanje, torej, da otrok dela v smeri doseganja zastavljenega cilja.

Connetix – kreativne magnetne ploščeOb igri otroci lahko naletijo na težave, se kaj poruši, sestavljeno ne stoji tako kot bi moralo. Skozi takšne situacije se otroci učijo reševati probleme in vztrajati ob neuspehu. To se povezuje s čustvenim področjem – soočanje z neuspehom, kako ga sprejeti, kako ga uporabiti za motivacijo za premagovanje težav.

Otroci ob igri razvijajo svojo pozornost. Predvsem je v ospredju krepitev trajanja pozornosti. Mlajši otroci bodo zmogli biti pozorni na igro in vztrajati krajši čas, med tem ko se bo čez čas trajanje pozornosti in igre podaljševalo.

Connetix – kreativne magnetne plošče lahko kupite tukaj: Connetix
06.01.2022