3. DEL – AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA OTROKA Z ADHD

Univ. dipl. pedagoginja Sergeja Zemljarič v enem izmed svojih prispevkov (2017) navaja sintezo smiselni intervencij za spodbujanje razvoja otroka z diagnozo ADHD, ki lahko poleg izvajalcem dodatne strokovne pomoči in staršem, koristijo tudi strokovnim delavcem v vrtcih, ter v prvi triadi OŠ. Pri tem se nanaša predvsem na delo Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti (2015), katerega avtorica je Tanja Černe.

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE VIDNE POZORNOSTI IN POMNJENJA

 • poišči na sliki (iskanje podrobnosti)
 • iskanje razlik/podobnosti
 • kaj manjka? (uganjevanje manjkajočih predmetov na mizi)
 • pravljice za vizualizacijo
 • otrok preriše obliko (vidno kopiranje)
 • otrok pogleda obliko in jo nariše po spominu (vidno pomnjenje)
 • otrok zaključi obliko, ki ni dokončana (vidno zaključevanje oblik)
 • uporaba konkretnih materialov
 • labirinti (potovanje s prstom, svinčnikom)
 • povezovanje točk v sliko (povezovanje točk v zaporedju števil)

Poišči razlike

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE VIDNO-MOTORIČNE KOORDINACIJE

 • zrcaljenje gibov po modelu
 • ponovitev sklopa gibov po modelu
 • barvanje mandal
 • gibalne igre (igre z loparji, žogo)

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE SLUŠNE POZORNOSTI IN POMNJENJA

 • risanje po nareku
 • igre z ropotajočimi predmeti
 • ploskanje
 • razločevanje zvokov in glasov (kaj/koga slišiš?)
 • opredelitev jakosti glasov in zvokov (je nekaj tiho ali glasno?)
 • poslušanje zvokov
 • poslušanje in izvedba navodil
 • razločevanje podobnih glasov ali besed
 • risanje ob glasbi (selektivna pozornost)

Ploskanje

SENZOMOTORIČNE IN SPROSTITVENE AKTIVNOSTI

 • izvajanje gibalnih vaj
 • ustvarjanje iz različnih naravnih materialov
 • dihalne vaje
 • poslušanje pomirjujoče glasbe
 • dotikanje različnih predmetov, materialov, miže (taktilna pozornost)
 • risanje s prstnimi barvami, kremo, brivsko premo
 • risanje po koruznem zdrobu, mivke
 • risanje po napihnjenem balonu
 • oblikovanje snežnih kep
 • globinska masaža stopal pred spanjem z roko ali masažnim ježkom
 • igre ravnotežja

Joga za otroke

AKTIVNOSTI ZA KONTROLO IMPULZOV

 • gibanje ob glasbi, ustavljanje na znak

UPORABA PROPRIOCEPTIVNIH IN SENZORNIH PRIPOMOČKOV

Proprioceptivni in senzorni pripomočki integrirajo celoten živčni sistem, spodbujajo senzorno integracijo. Prav neintegracija senzornega sistema namreč vpliva na hipersenzibilnost in hiposenzibilnost, kar se lahko kaže v hiperkativnem ali odkrenljivem vedenju.

 • Terapevtske žoge, gugalnik za sedenje in umirjanje
 • Terapevtske blazine za sedenje (okrogle, napolnjene s semeni,…)
 • Mehki predmeti za stiskanje, masažo dlani, pomirjanje
 • Žogice različnih trdot za stiskanje
 • Baloni s semeni ali moko
 • Vrečke s semeni, rižem (za sproščanje, za razvijanje vidno-motorične koordinacije)
 • Vrečke presenečenja (tipna pozornost)
 • Spalne vreče
 • Odeje ali rjuhe, v katere se tesno zavije (občutek globinskega pritiska)
 • Gugalne mreže, klopi (vestibularne izkušnje)
 • Skrivni kotiček, kamor se lahko umakne od različnih dražljajev

Baloni proti stresu

Za koristne se izkažejo tudi intervencije, ki temeljijo na žetoniranju (spodbujanje in nagrajevanje ustreznih vedenj).

Članek je za vas napisala varuška Manca (Manca Kozinc), študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Literatura:

Zemljarič, S. (2017). Nemirni otrok v vrtcu. V Sešek., U., Milavec Kapun, M., Steklasa, N. (2017). »Tako velik, pa še vedno nevzgojen.« – Mavričnost otrok z ADHD. Zbornik prispevkov s strokovne konference Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ADHD »Mavrični Bojevniki«, 14.4.2017. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s: http://mavricnibojevniki.org/si/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/mavricni-bojevniki-tako-velik-pa-se-vedno-nevzgojen-mavricnost-otrok-z-adhd.pdf

15.03.2018