Kratka predstavitev treh pedagoških pristopov: Montessori, Waldorfski in Reggio Emilia

V prihodnjih treh tednih vam bomo podrobneje predstavili tri najbolj znane pedagoške pristope: Montessori, Waldorfski in Reggio Emilia. Članki bodo objavljeni naslednje tri četrtke zvečer. Tokrat pa objavljam samo kratek pregled vseh treh pedagogik.

Kratka predstavitev treh pedagoških pristopov Montessori, Waldorfski in Reggio EmiliaMontessori pedagogika

Izhodišče je razmislek o tem KDO SO OTROCI? Poudarja edinstvenosti vsakega otroka in odvrača od primerjanja s standardi, normami. Zagovarja svobodo otrok ter možnost njihovega učenja in uspeha brez omejitev ali kritike. Cilji so: spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja, samostojnosti, navdušenja za učenje ter sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju »akademskih« spretnosti.

Maria Montessori - Montessori pedagogikaWaldorfska pedagogika

Filozofska osnova Waldorfskih vrtcev in šol je ANTROPOZOFIJA. To je duhoslovna znanost-modrost, ki človeka pojmuje kot celovito duhovno, duševno in fizično bitje. V središču je razvoj otrokove individualnosti in dostojanstva. Glavni cilj pa je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duhovnih in duševnih sil.

Waldorfska pedagogikaReggio Emilia pedagogika

Reggio Emilia pristop v središče postavlja OTROKOV NARAVEN RAZVOJ ter njegov odnos s SKUPNOSTjo. Vrtec/šola je vpeta v kulturo okolja in je pojmovana kot prostor za komunikacijo otrok, vzgojiteljev in staršev. Na konflikte gledajo kot na učno izkušnjo in pri tem izpostavljajo pomen doseganja konsenza/dogovora. Otrok je bitje, ki ima svoje pravice in dispozicije za raziskovanje ter komunikacijo, zatorej ga vključujejo v vse faze vzgojnega dela: načrtovanje, izvajanje in evalvacijo.

Reggio Emilia pedagogika

Članek je za vas napisala varuška Jasmina.

19.01.2016