Janod – Igralni set pri zdravniku

Obiski pri zdravniku so pri otrocih redno na koledarju, tudi če imate srečo, da je otrok večinoma zdrav. Večina otrok pa zdravnika ne obišče z veseljem, saj kaj hitro povežejo obisk zdravnika z neprijetnim občutkom. Ko ga obiščejo so namreč večino časa bolni, cepljeni ali pa jih kaj boli. Na obisk zdravnika se je zato dobro malce pripraviti. Otroke pa na različne situacije najlažje pripravimo z igro.

Janod - Igralni set pri zdravnikuIgralni set pri zdravniku mi je še posebej všeč, saj je lesen in res kvalitetno narejen. Set vsebuje zdravniško torbo, pripomočke in celo listke za pisanje receptov. Otroke lahko tako skozi igro vodite čez celoten zdravniški pregled ali postopek. Enkrat je zdravnik otrok, enkrat pa vi. Na takšen način bo otrok seznajen s postopki pri zdravniku in bodo obisko postali lažji in bolj sproščeni.

Igralni set pri zdravniku lahko kupite tukaj: Janod – Pri zdravniku
Janod - Igralni set pri zdravnikuNa kratko:
  • besedišče
  • komunikacijske spretnosti
  • socialne veščine
  • socialno-emocionalne spretnosti
  • empatijo
  • domišljijo
  • navajanje na obiske k zdravniku
  • motoriko
  • grafomotoriko
Igralni set pri zdravniku lahko kupite tukaj: Janod – Pri zdravnikuJanod - Igralni set pri zdravnikuNa dolgo:

Otrok ob igri z igračo krepi svoje besedišče. Skozi igro spoznava različne pripomočke, ki jih pri svojem delu uporabljajo zdravniki (npr. termometer, injekcija). Spodbujamo ga, da pripomočke poimenuje. V kolikor otrok poimenovanj še ne pozna, jih poimenujemo mi. Otrok ob tem spoznava tudi poklic zdravnika.

Otrok ob igri s soigralcem razvija svoje komunikacijske spretnosti ter krepi socialne veščine. Otrok je lahko zdravnik, mi pa smo pacienti (ali obratno). Spodbujamo ga, da z nami komunicira (npr. opisuje, kaj nam pregleduje, kaj je opazil pri pregledu). Enako počnemo tudi, kadar mi »pregledujemo« njega. Otrok je pri igri pozoren na to, da je pri pregledu nežen in pripomočke uporablja v skladu z njihovim namenom (npr. da s kladivcem soigralca ne udari premočno pod kolenom).

Janod - Igralni set pri zdravnikuOtrok ob igri z igračo razvija svoje socialno – emocionalne spretnosti. Poskuša se vživeti v vlogo nekoga, ki je bolan ali poškodovan, ter mu pomagati. Ob tem pri otroku razvijamo empatijo.

Otrok ob igri z igračo uporablja svojo domišljijo. S pomočjo igrače si lahko ustvari zgodbo, v kateri je on zdravnik ali pa pacient. Igramo se lahko tudi, da smo sodelavci (npr. otrok je zdravnik, mi pa smo medicinske sestre in mu asistiramo).

S pomočjo igrače se otrok seznani z osnovnimi medicinskimi pripomočki. Na tak način ga lahko navajamo na obiske pri zdravniku. Predvsem je to koristno pri otrocih, ki se zdravnika bojijo in pri obiskih v bolnišnici doživljajo stisko. Z uporabo pripomočkov mu pokažemo, kako ga bo zdravnik pregledal, ter to povežemo z bolj pozitivnimi občutki, ki jih bo lahko otrok »prenesel« na dejansko situacijo obiska pri zdravniku.

Otrok ob uporabi igrače razvija svojo motoriko. Pri manipulaciji s pripomočki uporablja različne gibe (npr. potiskanje pri injekciji, udarjanje s kladivcem). Ob pisanju »izvidov« (v blokec, ki je priložen kompletu) otrok razvija tudi grafomotoriko.

Igralni set pri zdravniku lahko kupite tukaj: Janod – Pri zdravniku

Set in igro lepo dopolni spodnja sestavljaka o človeškem telesu. Otroci na 4. letom starosti pa smo nad njo res navdušeni!

Sestavljanka Janod: Moje telo

Janod - Sestavljanka Moje telo

01.02.2022