Družabna igra Male barvne gosenice – Goki

Družabna igra male barvne gosenice proizvajalca Goki je res raznovrstna igrača. Z njo pa se boste na različne načine lahko zabavali več let. Igrača je primerna že za otroke od leta in pol pa do šolskih let, kjer vam bo pomagala pri računanju.

Družabna igra - Male barvne gosenice - GokiIgro Male barvne gosenice lahko kupite tukaj: Male barvne gosenice – Goki

Pravila igre:

Igra je primerna za od 2 do 4 igralce. Vsak igralec na začetku igra dobi vrvico. Igro prične najmlajši igralec, ki vrže kocko. Na vrvico nato nanizamo barvo, ki jo je igralec vrgel. Torej ali rumeno, modro, rdečo, roza, zeleno ali oranžno. Zmagovalec igra je tisti, ki ima najdaljšo gosenico.

Akitvnosti, ki jih lahko izpeljete iz te družabne igre:

 • Nizanje – Pri letu in pol otroku samo ponudite vrvico in barvne valje, ki jih niza na vrvico.
 • Štetje – Pri treh letih lahko pričnete s štetjem. Otroku napišete številke od 1 do 10. Pred njega postavite eno številko in otrok naniza toliko valjev, kot je napisana številka.
 • Zaporedja – Otrok lahko niza tudi zaporedja (zelenja, rumena, zelena, rumena…). Zaporedij, ki jih pripravite je res neskončno veliko.
 • Štetje, seštevanje in odštevanje – Pri učenju seštevanje si prav tako lahko pomagate z valji. Otrok mara ceimo sešteti 3 + 2 in tako na gosenico naniza tri rumene valje potem pa doda še dva modra. Skupaj jih je potem 5. Tako lahko dbimo tudi boljšo predstavo o količinah kot samo na listu papirja.

Kaj igra pomaga razvijati:

Na kratko:

 • fino motoriko in pincetni prijem
 • natančnst
 • vidno-motorično koordinacijo
 • priklic poimenovanja barv
 • širnjenje besedišča
 • čustveno-socialne spretnosti
 • soočanje z zmago in porazom
 • pozornost
 • iskanje načinov za premagovanje izzivov

Igro lahko kupite tukaj: Male barvne gosenice

Na dolgo:

Barvne gosenice so zasnovane tako, da nizamo na vrvico različne valje oz. velike perle. Pri nizanju se uri in razvija fina motorika in pincetni prijem, ki omogoča večjo natančnost. Hkrati pri tem sodeluje vidno-motorična koordinacija (oko-roka), ker je potrebno gib dobro uskladiti z vidno zaznavo, da valj uspešno nanizamo.

Ob igri z barvno gosenico otroci urijo priklic poimenovanja barv, v kolikor barve že poznajo oz. spoznavajo barve ter s tem širijo besedišče, v kolikor barv in njihovih imen še ne obvladajo.

Pri igri v paru ali skupini se pri otrocih razvijajo čustveno-socialne spretnosti. Predvsem čakanje na vrsto, sledenje vrstnemu redu igralcev, upoštevanje pravil igre (npr. kocko lahko vržemo samo enkrat na krog) in soočanje z zmago in porazom.

Ne glede na način igre (samostojna prosta igra, igra v paru oz. igra v skupini) je igra barvna gosenica dobra za razvijanje pozornosti. Otroci počasi podaljšujejo čas vzdrževanja pozornosti na dejavnosti (to vidimo tako, da otrok zmore nanizati vedno več valjev, potrebuje manj vmesnih usmeritev, da ostane pri igri).

Ker lahko nizanje na vrvico, predvsem mlajšim otrokom, predstavlja precejšen izziv, ob igri razvijajo strpnost. Pri nizanju so lahko večkrat neuspešni, zato se naučijo vztrajati, biti strpni ob neuspehu in iskati načine, kako bodo lahko izziv uspešno premagali (npr. drugačen prijem).

Igro lahko kupite tukaj: Male barvne gosenice

22.11.2021