Velikonočni zajci – razvrščanje oblik

Ustvarili smo 3 velikonočne lepljive slike, tokrat so nastali zajčki kvadratne, trikotne in okrogle oblike. Zajčke je bilo potrebno okrasiti in pobarvati s pisanimi listki. Ampak, pozor! Vsak zajček ima na sebi lahko samo listke enake oblike.

Otrokom sem na mizi pripravila 3 posodice, v eni so bili krogci, v drugi trikotniki in v tretji kvadrati. Spodbudila sem jih, da kvadratne listke prilepijo na kvadratnega zajčka, trikotne na trikotnega zajčka in okrogle na okroglega zajčka. Ob tem smo spoznavali tri osnovne geomterijske oblike, se urili v prirejanju, finimotoriki, grobimotoriki ter v poimenovanju barv.

Ker smo aktivnost izvajali prvič in otroci v poznavanju likov še niso suvereni, sem jim oblike v posodicah ločila jaz. Naslednjič bomo poskusili tako, da sami prepoznajo in ustrezno razvrstijo listek glede na obliko. Aktivnost bi lahko prilagodili ali nadgradili tako, da bi listke razvrščali po barvi, Starejši otroci lahko razvrščajo kar po dveh kriterijih – obliki in barvi.

Velikonočni zajci - oblike

Velikonočni zajci - oblike

Velikonočni zajci - oblike

Velikonočni zajci - oblike

17.04.2023