Djeco – vstavljanje oblik – Junzo

Ena izmed klasičnih igrač oz. aktivnosti s katero se mora srečati čisto vsak dojenček in malček je vstavljanje oblik. Djeco-va verzija mi je zelo všeč, ker otroke vzpodbuja k samostojni igri, saj vložene kocke z lahkoto samostojno vzamejo iz škatlice in jih potem ponovno vstavljajo. Igro lahko ponudite svojemu sedečemu dojenčku, torej nekje od 8. meseca dalje. Z njo pa se bodo igrali vse do leta in pol.

Djeco – vstavljanje oblik – Junzo

Igro lahko kupite tukaj: Djeco – vstavljanje oblik – Junzo

Kaj nam igra vstavljanje oblik Junzo pomaga razvijati, pa si lahko preberete spodaj.

Na kratko:
  • besedišče
  • vizualne sposobnosti
  • vizualno diskriminacijo
  • vizualno-motorično diskriminacijo
  • fino motoriko
  • natančnost
  • strategije reševanja problemov
  • sklepanje
  • pozornost
  • samostojnost
Djeco – vstavljanje oblik – JunzoIgro lahko kupite tukaj: Djeco – vstavljanje oblik – Junzo
Na dolgo:

Otrok ob igri z igračo krepi svoje besedišče. Poimenuje lahko oblike delcev, ki jih vstavi v vstavljanko (npr. krog). Prav tako lahko poimenuje barvo teh delcev. V kolikor otrok poimenovanja ne pozna, obliko in barvo poimenujemo mi.

Otrok ob igri z igračo krepi svoje vizualne sposobnosti. Prepoznati mora prazno obliko na vstavljanki ter jo povezati z ustrezno obliko delcev, ki jih ima na voljo. Ob tem krepi vizualno diskriminacijo, saj mora ločevati med različnimi oblikami, ki so mu na voljo.

Otrok ob igri z igračo krepi vizualno – motorično koordinacijo. Ob vstavljanju delcev v prazne prostore mora uskladiti svoj pogled ter roko, v kateri drži delček, ter ga vstaviti na točno določeno mesto na vstavljanki, tako da delček pade skozi odprtino.

Otrok ob igri z igračo razvija fino motoriko. Delčke mora ustrezno prijeti, saj jih lahko le na tak način vstavi v prazne prostore tako, da padejo skozi odprtino. Ob tem uri tudi natančnost, saj delčki padejo v odprtino zgolj takrat, ko jih otrok umesti točno na sredino odprtine ustrezne oblike.

Djeco – vstavljanje oblik – Junzo

Otrok ob igri z igračo spoznava različne strategije reševanja problemov. Reševanja se lahko loti na podlagi poskusov in napak (vstavi delček v odprtino in preveri, ali je bilo njegovo ugibanje pravilno). Lahko prepozna oblike in odprtine ujemajočih se barv (npr. krog je rdeč) in na tak način ugotovi, kateri delček sodi v katero odprtino.

Otrok ob igri z igračo razvija sposobnost sklepanja. Sklepati mora, kateri delček se po obliki ujema s katero odprtino na vstavljanki.

Otrok ob igri z igračo krepi pozornost, sploh če igra traja dlje časa in več ponovitev.

Igrača spodbuja tudi otrokovo samostojnost. Odpiranje pokrova vstavljanke je zelo enostavno, kar tudi mlajšemu otroku omogoča, da je pri večkratnem ponavljanju aktivnosti samostojen.

Igro lahko kupite tukaj: Djeco – vstavljanje oblik – Junzo
07.11.2022