Velikonočna senzorična škatla

V tem tednu smo raziskovali velikonočno tematiko skozi igro. Senzorična škatla je prva v nizu teh aktivnosti. To je odličen način, da otrokom predstavimo predmete in materiale, povezane z določeno vsebino.

Osnova naše senzorične škatle je bil riž zelene in bele barve. Škatlo sem napolnila s plastičnimi jajci, piščančki, lesenimi posodicami, butaro, cvetjem in zajčki iz papirja. Kombinacija različnih materialov je odlična za urjenje različnih čutil ter razvoj senzorne integracije.

Otroci so skozi manipulacijo z materiali spoznavali tematiko velike noči, hkrati pa urili finomotorične spretnosti, razvijali simbolno igro, koordinacijo oko-roka, domišljijo in ter govorno-jezikovne spretnosti.

Velikonočna senzorična škatlaVelikonočna senzorična škatlaVelikonočna senzorična škatlaVelikonočna senzorična škatla

05.04.2023