Valentinov spomin

Z otroki smo se lotili valentinovega spomina.

Dejavnost s katero začnemo že zgodaj v naši skupini je iskanje parov enakih sličic. Otroci so pri tej aktivnosti zelo dobri, hitro lahko povečamo število parov. Na začetku je dobro, da so sličice med seboj čim bolj različne, tako po barvi, kot tudi po vsebini. Otroci so ponosni, ko najdejo pravi par in so dodatno motivirani, za iskanje novih. Pred začetkom aktivnosti gremo skupaj čez vse sličice, da preverim, ali jih prepoznajo, saj jim je potem samo iskanje lažje. Prav tako jih med iskanjem spodbujam, da poimenujejo sličice oziroma jih opišejo, če je na sličici več stvari. Otroke se trudim spodbujati, da med iskanjem parov na glas razmišljajo in s tem urijo svoje verbalno izražanje, sestavljanje stavkov ter spretnosti opisovanja.

Ko najdejo vse pare, si včasih zadamo izziv, da bomo iz sličic sestavili zgodbico, ki bo vključevala izbrane motive. To je otrokom zelo zabavno, hkrati pa urimo verbalne spretnosti, spretnosti pripovedovanja ter artikulacijo zahtevnejših besed in glasov. Seveda, ker so otroci mlajši, je prevzamem velik del sestave zgodbice jaz ter jim predstavljam model, otroke pa spodbujam, da za menoj ponovijo, določajo vrstni red novih vključenih sličic oziroma sodelujejo po svojih najboljših močeh. Vsakič, ko aktivnost izvedemo znova, zmorejo sami dodati delček več.

 

Valentinov spominValentinov spominValentinov spomin

02.03.2023