Štejemo do 5

S pomočjo konkretnega materiala in zimskih predlog smo se učili šteti do 5. Aktivnost sem izvajala z vsakim otrokom ločeno, da se je lažje osredotočil na svoje delo in da sem ga lažje usmerjala in podpirala. Vsak je dobil nekaj kartončkov, na katerih je narisan nek motiv – npr. ena kapa, trije snežaki itd. Vsak kartonček ima na spodnjem delu ponujene 3 rešitve oziroma 3 števila, med katerimi otrok izbira, koliko predmetov je narisanih na zgornjem delu kartončka.

Cilj aktivnosti je, da otrok prešteje število predmetov, prepozna količino, ga ustrezno poveže s številom ter na pravo rešitev položi gumb.

Otrokom je šlo štetje dobro od rok. Izpostaviti je potrebno, da je pri predšolskih otrocih pomembno spoznavanje količinskih vrednosti in razvijanje količinskih predstav s konkretnim materialom, nato lahko vzporedno dodajamo števila kot simbole. Ključno je, da si otrok predstavlja količino in razume, koliko je 5 bonbonov, 2 snežaka itd.

ŠtetjeŠtetjeŠtetje

31.01.2023