Razvrščanje snežink po velikosti

Poznavanje velikostnih razmerij je ena izmed pomembnih predmatematičnih spretnosti. Plakat sem razdelila na 3 dele in v vsakega pritrdila snežinko ene velikosti – na skrajni levi največjo, na sredini srenje veliko in na skrajni desni najmanjšo snežinko.

Otrokom sem ponudila vrečo, v kateri se je skrivalo veliko snežink in jih spodbudila, da jih razvrstijo in priredijo k snežini enake velikosti. Otroci so snežinke primerjali med seboj, se učili natančno in pozorno opazovati ter usvajali pojme “velika”, “majhna”, “večje” in “manjše”.

Poskrbela sem, da so vsi otroci prišli na vrsto oziroma imeli priložnost razvrstiti nekaj snežink.

Razvrščanje snežinkRazvrščanje snežinkRazvrščanje snežinkRazvrščanje snežink

31.01.2023