Ptički v gnezda

Veliko igrišče v okolici smo izkoristili za igro Ptički v gnezda. S kredo sem na sredino narisala velik krog, v katerem so otroci hodili ali plesali. Okoli njega sem narisala 6 manjših krogov, ki so predstavljali gnezda.

Za malo drugačno izvedbo igre sem uporabila tamburin. Ko sem igrala na tamburin, so otroci v velikem krogu plesali in hodili, ko sem igranje ustavila, sem rekla “ptički v gnezda” in otroci so odšli vsak v svoje gnezdo. Namen igre je, da gre po en otrok v eno gnezdo.

Pri starejših otrocih lahko igramo na izpadanje. Izpade tisti, ki zadnji pride v gnezdo.

Tovrstne igre so zelo dobre za razvijanje slušne pozornosti, sledenje navodilom in za razvoj grobomotoričnih spretnosti.

Ptički v gnezda

Ptički v gnezda

Ptički v gnezda

27.06.2023