Praznično ustvarjanje s štampiljkami

Že nekaj časa nismo ustvarjali s štampiljkami, zato sem se odločila, da jim pripravim preprosto aktivnost z njimi. Otroci so vedno navdušeni, ko jim ponudim štampiljke.

Na velik bel papir sem narisala enostavne smrečice ter otrokom ponudila štampiljke s prazničnimi vzorci. Otrokom sem podala navodilo, da s štampiljkami okrasijo smrečice, ki so zdaj še prazne.

Na videz zelo preprosta aktivnost je hkrati zelo dobra, saj od njih zahteva, da upoštevajo omejen prostor in ustvarjajo znotraj njega. To je dobra predvaja za pisanje, ko se je potrebno držati črtovja. Po drugi strani, pa so imeli znotraj omejenega prostora prosto pot, da smrečic okrasijo kot želijo. S tem sem želela spodbuditi ustvarjalnost in prosto izražanje skozi ustvarjanje. Otroci so tako preizkušali različne vzorce in načine okraševanja. Štampiljke otroka podprejo tudi v razvoju ustreznega pritiska na podlago, ki je prav tako pomemben v procesu opismenjevanja.

Okraševanje smrekicOkraševanje smrekicOkraševanje smrekicOkraševanje smrekic

11.01.2023