Pomladno štetje

Spoznavali smo števila in urili količinske predstave v razponu od 1 do 10. Uporabili smo pomladne predloge za štetje, ki so sestavljene iz dveh delov. Na zgornjem delu je narisana določena podoba v določeni količini do 10, na spodnjem delu pa so napisana 3 števila, med katerimi naj bi otrok izbral ustrezno, ki se sklada s količino podob na sliki. Ker so naši otroci še premajhni in števila kot simboli še za njih niso aktualna, smo predloge uporabili nekoliko prilagojeno njihovi starosti in sposobnostim.

Poleg predlog sem otrokom ponudila drobni material, ki so ga prirejali na sličice in ob tem na glas šteli. Torej, če so na sličici 4 dežniki, je otrok na vsak dežnik priredil po eno pikapolonico in ob tem na glas štel. Pri štetju sem seveda pomagala z glasnim štetjem in demonstracijo.

Glavni cilj aktivnosti je bilo razvijanje količinskih predstav pri številih do 10. Ob tem smo spoznali tudi pojme več in manj. Ko smo primerjali po dve predlogi, smo lahko pogledali, na kateri je več pikapolonic in na kateri manj. Potem smo jih prešteli ponovno in število oziroma količino ponovno postavili v odnos do druge. Manipuliranje s konkretnim materialom je pri predšolskih otrocih ključno za ustrezen razvoj predmatematičnih veščin, saj lahko s tem dobro utrdimo temelje, ki bodo otroka podprli kasneje ob učenju drugih zahtevnejših matematičnih veščin.

Pri starejših otrocih, ko jih začnejo že zanimati črke in števila ter že imajo dobro utrjene količinske predstave, dodamo tudi številske simbole in lahko uporabimo celotne kartice.

Pomladno štetje

Pomladno štetje

Pomladno štetje

Pomladno štetje

Pomladno štetje

Pomladno štetje

20.04.2023