Pisana gosenica

Za otroke sem pripravila preprosto aktivnost, ki ne zahteva veliko predpriprave, prav tako ne materiala, vendar je odlična za urjenje številnih spretnosti. Primerna je tako za mlajše kot tudi starejše, saj lahko preprosto prilagodimo zahtevnost in način izvedbe.

Jaz sem aktivnost izvedla na dva različna načina. Najprej sem na karton prilepila zamaške od plastenk in tako sestavila telo gosenice. Poleg sem izdelala še predloge, na katerih je narisana gosenica z enakim številom členov telesa, vendar z različnim zaporedjem barv. Otrokom sem nato ponudila pom-pome v enakih barvah in jih spodbudila, da sestavijo enako zaporedje. S tem smo aktivirali številne možganske centre, saj smo urili predmatematične veščine sledenja zaporedju, delovni spomin, prehod čez sredino, finomotoriko, koordinacijo oko-roka, vizualno zaznavanje, vizualno pomnjenje in še kaj.

Za drugi način izvedbe pa sem na liste papirja narisala gosenice. Telo gosenic sem narisala z barvnimi flumastri, tako, da je vsak člen svoje barve. Otroci so nato pom-pome prirejali na ustrezni člen goseničinega telesa in prav tako aktivirali številne spretnosti, kot je prirejanje, natančno vizualno zaznavanje, poznavanje barv, prehod čez sredino, finomotoriko, koordinacijo oko-roka…

Dobro je, da aktivnost začnemo s krajšim telesom gosenice in nato postopoma daljšamo in večam zahtevnost. Hkrati se lahko učimo tudi štetja, razvijamo količinske predstave, pri starejših pa celo urimo prepoznavanje in nadaljevanje zaporedja.

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

Pisana gosenica

20.04.2023