Nizanje vrvice skozi perlice

Priprava aktivnosti:

Iz kartona sem izrezala podobo metulja, prilepila mehke žice za tipalke in po metuljevih krilih nalepila perlice. Za vsakega otroka sem pripravila en daljšo prejico.

Izvedba aktivnosti:

Otrokom sem na mizo pripravila vsakemu po enega metulja in prejico. Pokazala sem jim, kako se s prejico “šiva” perlice tako, da so na koncu vse perlice med seboj povezane. Otroke sem nato spodbudila, da sami sešijejo skupaj vse perlice in tako oblikujejo metuljeva krila.

Aktivnost je nekoliko zahtevnejša, zato lahko koncentracija hitreje pade. Vztrajala sem, da sešijejo vsaj večino perlic. To je odlična vaja za razvijanje vztrajanja pozornosti in učenje potrpežljivosti. Hkrati pa spodbuja razvoj pincetnega prijema, vidno-motorične koordinacije (oko-roka), natančnosti in lateralnosti.

Metulji s perlicami

Metulji s perlicami

Metulji s perlicami

Metulji s perlicami

Metulji s perlicami

20.06.2023