Nagajiva biba

Biba, buba, baja, (Biba (naš kazalec in sredinec))

 po hrbtu se sprehaja (nagaja otroku po imenovanem delu telesa (hrbtu, nogi, nosu…))

in nagaja.

 

Pa se ________ (ime otroka)  razjezi:

ti, ti, ti! (otrok s kazalcem kara bibo)

 

Biba pač ni kriva,

če je nagajiva.

Related Posts