Meduza s perlicami

Ponovno smo uporabili meduze, ki smo jih že uporabili za urjenje striženja. Odstranila sem prejice, ki sem jih napeljala za striženje, ter skozi luknjice napeljala mehke žice, tako da je dobila meduza nove lovke.

Otrokom sem ponudila perlice, katere so nizali na lovke meduze. Nizanje je vrhunska dejavnost za urjenje fine motorike, pincetnega prijema, koordinacije oko-roka in koordinacije roka-roka. Otroke sem med dejavnostjo usmerjala, da so nizali rdeče perlice na rdečo žico, modre na modro, in tako naprej. S tem sem želela aktivirati še spretnost prirejanja in spoznavanja barv.

Meduza

Meduza

Meduza

Meduza

12.08.2023