Mavrica in dež iz papirnatih koščkov

Na samolepilno folijo sem narisala mavrico in jo z lepljivo stranjo proti meni nalepila na omaro. Z okroglim izsekačem sem iz barvnih papirjev naredila krogce, ter jih ponudila v različnih skodelicah. Na folijo smo nato lepili košče v pravilne barvnem zaporedju. Dežek smo naredili z enako tehniko folije in koščkov.

Mavrica iz prpirnatih koščkov Mavrica iz prpirnatih koščkov Mavrica iz prpirnatih koščkovDež iz papirnatih koščkov Dež iz papirnatih koščkov Dež iz papirnatih koščkov

10.03.2016