Lev v srcu – skupno branje

23. april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic, kar smo izkoristili in cel teden posvetili branju knjige in aktivnostim, povezanim s tematiko knjige.

Izbrala sem knjigo Lev v srcu (Bright, 2018), katere glavno sporočilo je, da je lahko vsak v srcu dober, pogumen in “velik” kot lev, četudi v kot miška majhnem telesu. Knjigo smo tekom tedna skupaj večkrat prebrali. Pri vsakem branju in povzemanju, sem bolj vključevala otroke ter jih spodbujala, da povzemajo dogajanje.

Skupno branje z otroki ima pomemben vpliv na otrokov razvoj ter na razvoj odnosa med otrokom in bralcem. Sama sem si poleg tega zadala cilj, da ob skupnem branju razvijamo pozitivni odnos do branja in knjige, orientacijo v knjigi (Kako je knjiga pravilno obrnjena? Kje je začetek? Kje je konec?), sledenje vsebini ob vizualni opori ter slušno pozornost.

Lev v srcu - skupno branje

Lev v srcu - skupno branje

08.05.2023