Jesenski pari

Aktivnost iskanja parov ponudim otrokom večkrat letno. Gre za igro spomina, vendar z vsemi sličicami odkritimi.

Na mizo razporedim nekaj parov slik, število parov je odvisno od starosti otroka in njegovih sposobnosti. Cilj aktivnosti je, da otrok poišče po dve enaki sličici, ko najde par, ga pospravi v posodico.

Pri vsakemu otroku začnem z manjšim številom sličic, postopoma pa povečujem zahtevnost z dodajanjem novih. Ob iskanju parov otroke spodbujam k poimenovanju sličic in barv, saj s tem širijo besedišče in razvijajo govorno-jezikovne sposobnosti. Hkrati urijo vizualno pozornost, saj morajo dobro opazovati, da prepoznajo razlike in podobnosti med sličicami, ter trajanje pozornosti. Ob pobiranju in prelaganju kartic pa se razvijajo tudi njihove finomotorične spretnosti in pincetni prijem.

Če aktivnosti nekaj časa ne počnemo lahko imajo otroci manj pozornosti in jim ponudimo manj kartic, ki si niso preveč podobne med sabo. Postopno pa lahko število kartic zvišujemo.

Otrokom je šla aktivnost zelo dobro od rok.

 

Jesenski pariJesenski pariJesenski pariJesenski pariJesenski pari

20.10.2022