Grafomotorika z drobnimi delci

Eno najbolj pomembnih področij za razvoj predbralnih in predpisalnih veščin je grafomotorika. Potrebno jo je začeti spodbujati že pri majhnih otrocih, s preprostimi vajami, ki krepijo finomotoriko, razumevanje gibanja od leve proti desni, sledenje liniji in gibanje od zgoraj navzdol. Preden otroku ponudimo tovrstne vaje s pisalom je ključno, da jih dobro utrdimo s konkretnim materialom. Za to so vrhunski raznorazni drobni delci. Jaz sem jim tokrat ponudila drobne modre kamenčke. Kot predlogo sem uporabila A3 list, na katerega sem narisala 3 linije, ki predstavljajo 3 različne valove.

Otrokom sem posodico s kamenčki postavila na njihovo stran, s tem sem spodbudila bolj naravno gibanje od leve proti desni. Tisti, ki so z delčki manipulirali z desno roko, pa so pri tem urili še prehod čez sredino telesa. Otroke sem spodbujala, da so kamenčke polagali čim bolj natančno na linijo. Usmerila sem jih, kje naj začnejo (levo zgoraj) in v katero smer naj gibanje sledi. Pri tem sem imela v mislih starost in že usvojene spretnosti posameznega otroka. Pri najmlajših je bolj pomembno, da razvijamo pozitiven odnos do tovrstnih dejavnosti in jim dovolimo, da sami ob manjših usmeritvah raziskujejo material, postopoma pa s časom dodajamo zahteve in usmeritve, katerim želimo, da sledi.

Drobni delci

Drobni delci

Drobni delci

Drobni delci

16.08.2023