Gibalna aktivnost – poznavanje likov

S preprosto gibalno aktivnosti smo razvijali grobomotorične spretnosti, se učili pozorno poslušati in slediti verbalnim navodilom, hkrati pa smo spoznavali like.

Odpravili smo se na igrišče, s seboj smo vzeli krede. Na tla sem narisala nekaj krogov, nekaj trikotnikov in nekaj kvadratov. Najprej smo skupaj šli od enega do drugega in like skupaj poimenovali. Nato smo se igrali igrico. Na moj znak so otroci tekli ali hodili okoli likov. Ko sem rekla “Stop. Postavi se na krog,” so otroci poiskali izbran lik in se postavili nanj. Tako smo se igrali kar nekaj časa. Zares so dobro poslušali in sledili mojim navodilom. Navdušena sem bila, kako hitro so zmogli sprocesirati navodilo, prepoznati ustrezen lik in se nanj postaviti.

Gibalna aktivnost - poznavanje likov in barv

Gibalna aktivnost - poznavanje likov in barv

24.08.2023