Enostavna senzorična škatla

Danes sem našim najmlajšim ponudila čisto enostavno senzorično škatlo. Vanjo sem nasula rižek in ga ponudila z lesenimi skledicami in žlicmi.

Podobne skledice bodo kmalu na voljo tudi pri nas.

Enostavna senzorična škatla Igra s senzorično škatlo Igra s senzorično škatlo Igra s senzorično škatlo Igra s senzorično škatlo Igra s senzorično škatlo Enostavna senzorična škatla Igra s senzorično škatlo

01.10.2014