Čebelice in grafomotorika

Grafomotorika je pomembna za tako za razvoj risanja, kot tudi pisanja. Otrokom sem pripravila simpatične grafomotorične vaje, ki so jih kar klicale k sodelovanju.

Iz rumenega in belega papirja sem izdelala preproste čebelice. Vsaki čebelici sem narisala malo drugačne črte (ravne, zavite in cik-cak). Ker gre za mlajše otroke, smo izvajali vajo prilagojeno njihovi starosti. Tako smo na črte polagali droben material (gumbe in perle). Predšolskim in šolskim otrokom, ki jim je takšen način že preenostaven, lahko narišemo črtkane črte in jih spodbudimo, da jih oni povežejo naprej s prstom, plastelinom in nato s pisalom.

Pri izvedbi sem jih poskušala usmeriti, da sledijo črtam od leve proti desni ter od zgoraj navzdol. Vseeno sem jim pustila, da malo sledijo svojemu vrstnemu redu, saj sem želela še ojačati motivacijo za tovrstne vaje.

Tovrstne grafomotorične vaje so odlične za razvoj razumevanja sledenje linijam, učenje smeri od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Otroci ob tem razvijajo vidno-motorično koordinacijo, kar pomeni, da se učijo slediti liniji z očmi in ji slediti tudi z ustreznim gibom rok. Kinestetični dražljaji aktivirajo multisenzorno učenje, ki je mnogo bolj učinkovito kot učenje le z opazovanjem.

Čebelice in fina motorika

Čebelice in fina motorika

Čebelice in fina motorika

Čebelice in fina motorika

Čebelice in fina motorika

25.04.2023