Polžek

Večkrat z otroki na sprehodu večkrat opazujemo polže. Zato sem se odločila da  jim polžke narišem oni pa jih poslikavo in malce okrasijo.

Pripomočki:

  • karton ali papir
  • Vodene barve
  • čopič
  • krep papir
  • lepilo
  • črn flomaster

Priprava in potek aktivnosti:

Otrokom sem na karton narisala polža s hiško, nato so ga otroci z vodenimi barvami in čopiči po željah poslikali. Naslednji dan sem s pomočjo otrok naredila kroglice iz krep papirja, ki so jih otroci nato nalepili na hiško. Nastali so polžki s pisanimi hišicami.

Polžek Polžek Polžek PolžekPolžekPolžekPolžekPolžek

31.05.2022