Dopoldanske igralne urice

Dopoldanske igralne urice so namenjene otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, vseeno pa si želijo biti malce v družbi drugih otrok. Urice potekajo nekajkrat tedensko, za točne dneve pa mi pošljite mail ali me pokličite. Druženje poteka v naši igralnici na Viču, ki se nahaja na Cesta na Brdo 17.

Otrok se lahko pride družit za uro, dve, tri, kolikor časa otroku in vam ustreza. Otroci so na uricah sami ali s starši.
Priporočamo, da imajo otroci s seboj tudi manjšo malico, da lahko med igro tudi kaj prigriznejo.

Na uricah se igramo, ustvarjamo, beremo, plešemo in se zabavamo.

Cena druženja je 8 evrov na uro in vključuje DDV.

Dopoldanske igralne urice