2015 avgust

Navezanost otrok
O navezanosti

Ko govorimo o navezanosti imamo v mislih dojenčkovo/otrokovo močno težnjo po iskanju bližine in stika z referenčno osebo, kar se…